O zasvätení
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Slovo zasvätenie v nás zvyčajne vyvoláva rôzne predstavy. Je pravda, že tento akt môže prebiehať rôznym spôsobom a na rôznych úrovniach. Zasvätiť adepta do určitej oblasti poznania alebo schopností môže učiteľ formou slov, písma alebo praktických ukážok.

Existujú však aj iné druhy zasvätenia. Tie sa zvyčajne odovzdávajú, sprostredkovávajú k tomu zvlášť vyškoleným človekom. Takéto zasvätenia sú známe z praxe rôznych kultúr a náboženských skupín. Nachádzame ich v náboženských aktoch amerických indiánov, černošských kmeňov, v hinduistických a budhistických školách. Sú však známe aj v náboženskej praxi kresťanských spoločenstiev. K takýmto zasväcovacím obradom patria aj krst, pomazanie, svadobný obrad, zasväcovanie kňazov.

Podstatu Reiki, ako metódy liečenia, tvorí proces zasvätenia, v následku čoho sa zasvätená osoba stáva sprostredkovateľom Univerzálnej Životnej Sily. V praxi to znamená, že je schopný dodávať liečivú energiu kladením svojich rúk sebe, ako aj iným bytostiam bez toho, aby sa sám energeticky vyčerpal. Môžeme povedať, že zasvätenie do Reiki je takým zásahom do energetického systému jedinca, po ktorom sa dostáva do bezprostredného spojenia s Univerzálnou Liečivou Silou na celý život.

Už od svojho narodenia máme spojenie s čistou, kozmickou energiou, ale patričné zasvätenie, naladenie nám zabezpečí jej intenzívnejší príjem a dáva schopnosť túto energiu sprostredkovať aj pre druhých.
Zasvätenie do Reiki aktivizuje zvláštny kanál, nachádzajúci sa v energetickom systéme človeka, cez ktorý prúdi liečivá energia. Reiki do tohoto kanálu vstupuje cez temennú čakru, prechádza cez čakry hlavy, krku, aktivizuje srdečnú čakru, tu sa rozdeľuje do rúk a prúdi cez dlane, kde sa nachádzajú vedľajšie čakry srdca. Preto môžeme energiu sprostredkovávať svojimi rukami a radí sa medzi energetické metódy liečenia kladením rúk.

Schopnosť prijímať a sprostredkovávať liečivú energiu obdržal majster Mikao Usui po 21 dňovom pôste a meditáciách na hore Kurama astrálnou cestou. Dostal možnosť nielen sprostredkovať túto liečivú energiu, ale aj schopnosť zasväcovaním odovzdávať tento dar ďalej. Majster Mikao Usui sa po tejto udalosti uchýlil do ústrania kláštora. Tu po dlhšej štúdii a meditáciách túto energiu a zároveň aj tento spôsob liečenia a metódy seba - zdokonalovania nazval REIKI. Od tej doby sa tento dar odovzdáva neprerušenou líniou výhradne prostredníctvom majstrov Reiki, ktorí získali schopnosť a právo zasväcovať.

top