Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Shu Chu - Reiki

Shu Chu Reiki je vlastne skupinové Reiki, kedy niekoľko reikistov pôsobí súčastne na jedného ošetrovaného. Týmto spôsobom je možné pôsobiť veľmi intenzívne na vybraného jedinca. V prípade, že sa zíde veľká skupina, stačí na ošetrenie iba niekoľko málo minút. Ošetrenie je možné previesť priamym priložením rúk na telo, ale aj na diaľku prostredníctvom techník druhého stupňa Reiki.


Jednou z možností prenosu energie viacerými reikistami na jedného príjemcu je nasledujúci spôsob:

  • Okolo ošetrovaného sa vytvorí niekoľko radov. Prví v rade položia svoje dlane na telo ošetrovaného a osoby v ďalších radách sa dotýkajú ramien osôb v radách pred nimi. Týmto spôsobom sa zharmonizujú všetci navzájom a množstvo energie pre príjemcu sa mnohonásobne zvýši.

Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top