Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Seiheki Chiryo

Japonské slová "Seiheki Chirjó" sa dajú preložiť ako "zpracovanie návykov", čiže emocionálne a mentálne ošetrenie.S použitím určitých techník a symbolov Reiki môžeme pozitívne pôsobiť na emócie, myšlienkové vzory, ako i na vzory v podvedomí ošetrovaného. Takáto práca je však spojená s veľkou zodpovednosťou. Vyžaduje od nás veľkú pozornosť, sústredenie a čistotu našich myšlienok, emócií, našich úmyslov. Počas takejto liečby sme úzko spojení s podvedomím ošetrovaného. Preto k nej môžeme pristúpiť len na jeho výslovnú žiadosť alebo zreteľný súhlas!!!

Pôsobenie energie Reiki počas ošetrovania je vhodné doplniť vhodnou afirmáciou, pozitívnym vyjadrením. Toto však nie je podmienkou, transformačný proces sa uskutoční aj bez nej. Afirmácia musí byť: krátka, výstižná, kladná, bez podmienok a vyjadrená v prítomnom čase.


Príklady afirmácií:

  • Som plný svetla a lásky. Som kľudný a vyrovnaný. Prestávam fajčiť a som kľudný. Milujem a som milovaný. Som zdravý po stránke psychickej i fyzickej. Poznávam svoje Nadvedomie. Som v styku so svojim Nadvedomím. Mám k sebe láskyplný vzťah. Som plný lásky ku všetkým a ku všetkému…

Pred samotným pôsobením sa môžeme s ošetrovanou osobou dohodnúť na znení afirmácie a podporiť ju. Afirmáciu však my poznať nemusíme, postačí ak ju pozná len ošetrovaný. V takomto prípade požiadam pre neho o to najlepšie v záujme najvyššieho dobra všetkých zúčastnených.

Podľa dochovaných správ majster Usui používal pri tomto ošetrovaní aj opakovanie piatich životných princípov a básní od cisára Meiji.


Technika odstránenia psychických a citových problémov:

  • Postavíme sa za ošetrovanú osobu, svoju ľavú ruku mu položíme na čelo a pravú ruku na zátylok. Nechávame v tejto pozícii prúdiť energiu niekoľko minút a súčastne v duchu opakujem pozitívne vyjadrenie, afirmáciu na podporu emočného harmonizovania.
    (V západnom spôsobe tohto ošetrovania sa tento proces zvykne podporiť aj použitím príslušného symbolu Reiki.)
  • Svoju ľavú ruku pritiahneme k pravej a necháme energiu Reiki doprúdiť už bez opakovania afirmácie.
  • Ošetrenie ukončíme zaužívaným spôsobom a môžeme sa ešte s ošetrovaním porozprávať o jeho probléme.

Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top