Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Liečebné techniky Reiki "Chiryo - Ho" vyučované v jednotlivých stupňoch v pôvodnom Usui Shiki Ryoho.

Z obdobia, keď majster Usui založil svoju školu Reiki Ryoho Gakkai, sa zachovali pôvodné spôsoby práce s energiou Reiki, ktoré sa vyučujú a praktikujú i v dnešnej dobe. Podľa majstra Usuiho je Reiki nielen spôsobom utíšenia bolestí a prejavov chorôb, ale predovšetkým naladením sa na kozmickú harmóniu, naplnením učebného procesu duše.

Reiki Ryoho je naraz energetickým aj spirituálnym liečením: liečenie energiou môže samo osebe v chorom tele a mysli nastoliť pôvodný harmonický stav, ale skutočné uzdravenie sa neuskutoční skôr, kým nepríde spirituálne posolstvo. V jeho nedostatku sa skôr alebo neskôr objaví nová choroba, namiesto už zdanlivo odstránenej. Reiki ho je schopné harmonizovať energetický systém, ako aj vytvoriť zmeny vo vedomí, potrebné ku skutočnému, hlbokému liečebnému procesu. Je dôležité usmernenie liečivého zámeru na príčinu choroby. Reiki pôsobí vždy na úrovni príčin i následkov. Napriek tomu, ak usmerníme liečebný zámer iba na prejav choroby, na bolestivé miesta, tak liečba príčin sa dostáva do úzadia. Najmä v prípade krátkych ošetrení tak môže strácať liečba na účinnosti.


Cielená liečba príčin chorôb môže prebiehať dvomi spôsobmi:

 • Nakoľko príčiny sa nachádzajú v minulosti, posielame Reiki pomocou príslušného symbolu do minulosti ku koreňom choroby.
 • Všetky zážitky, vnútorné pochody sa zachovávajú v našom energetickom systéme, zanechávajúc akési "odtlačky" v aure na príslušných miestach. Pri prechádzaní rukou v aure, s úmyslom pôsobiť na úroveň príčin chorôb, na týchto miestach zacítime prúdenie energie.

Je na mieste okrem toho posielať energiu aj do prípadných budúcich konfliktných, stresujúcich situácií, ktoré môžu byť vhodné na "znovuprodukciu" príznakov, respektívne nových príčin.

Pred samotným kladením rúk je výhodné previesť Bjosen Reikan - Ho , čiže prečesanie, vyhmatanie aury, energetického poľa ošetrovanej osoby. Auru skúmame svojimi dlaňami opakovane za sebou nad celým telom niekoľko krát v rôznych vzdialenostiach. Tie body - Hibiki, kde cítime zvýšené prúdenie energie, alebo iné zmeny, si zapamätáme a neskôr pri liečení, nastavením patričnej vzdialenosti dlaní od tela, ošetrujeme. Tento postup napomáha aj k prehĺbeniu nášho intuitívneho cítenia, vystihujúceho podstatu choroby.

Majster Usui prikladal veľký význam rozvoju intuície, tzv. Reiji, pretože to napomáha koncentrovanejšej, úspešnejšej liečbe. Je dobré, keď si uvedomíme, že okrem svojich dlaní môžeme k sprostredkovaniu Reiki použiť prakticky všetky body nášho tela.


Medzi metódami majstra Usuiho môžeme nájsť aj rôzne iné techniky, ako:

 • Gyoshi - Ho: prenášanie energie pohľadom
 • Koki - Ho alebo Ibuki - Ho: prenášanie energie dychom alebo fúkaním
 • Uchi Te: jemné poklepávanie aury alebo priamo tela dlaňami, špičkami prstov, päsťami, na miestach energetických blokov
 • Oshi Te: pulzujúce, pumpujúce pohyby dlaní, predovšetkým nad akupunktúrnymi bodmi jednotlivých energetických dráh
 • Nada Te: jemné prečesávanie, uhladzovanie aury koncami prstov v prípade bolestí alebo uviaznutí energií v niektorých oblastiach tela
 • Usmernenie energie do jedného bodu: ľavá ruka slúži ako anténa k naberaniu kozmickej energie, pravá ruka túto energiu vyžaruje cez spojené tri prsty
 • Su Chu Reiki: skupinové Reiki, keď niekoľko reikistov pôsobí súčastne na jedného ošetrovaného
 • Reiki Mawashi - tzv. kruh svetla, kedy sa všetci zúčastnení navzájom chytia za ruky a posielajú energiu po obvode kruhu, násobiac tak intenzitu pôsobenia Reiki, prípadne sprostredkujú túto energiu ďalším osobám, bytostiam, situáciám alebo miestam
 • Seiheki Chirjo: emocionálne a mentálne ošetrenie
 • Enkaku Chirjo: technika fotografie- sa prevažne aplikovala pri liečbe na diaľku
 • Heso Chirjo: šetrenie oblasti hara
 • Tandien Chirjo: energetizovanie centier tela: spodný tandien v oblasti hara, stredný v oblasti hrude a horný v oblasti hlavy.
 • Ketsueki Kokan - Ho: "výmena krvi" - energetická masáž chrbta a nôh.

Majster Usui, ako aj prví majstri Reiki, sa pri liečení sústreďovali väčšinou na problémové miesta. Niekedy doplňovali tieto pozície ešte pozíciami rúk na hlave (príčina choroby je v mysli), hara, prípadne hlavných orgánov tela.


Na hlave sa aplikovali tieto pozície rúk:

 • Zento Bu - dlaň je na čele, v duchu opakujeme pozitívne afirmácie - nentacu
 • Sokuto Bu - spánky
 • Kótó Bu - zadná horná časť hlavy
 • Enzui Bu - zátylok
 • Tócho Bu - temeno

Postup pri reikovaní a pozície rúk sa dnes líšia podľa jednotlivých škôl. Menili sa podľa znalostí a filozofie ich zakladateľov i ďalších učiteľov toho ktorého smeru. Väčšina techník a pozície rúk, ktoré sa u nás v tzv. tradicionálnom Reiki používajú, pochádzajú od majstra Chujiro Hayashiho. On tieto techniky prevzal pravdepodobne z čínskeho liečebného systému Chi kung, ktorý praktizovali v oblasti pohoria Wu Tang. Bol uznávaným lekárom, ovládajúcim rôzne liečebné spôsoby východnej i západnej medicíny. Bol však aj námorným dôstojníkom, ktorému viac vyhovoval ucelený, systémový spôsob liečenia, než intuitívny spôsob, ktorý sa učil od majstra Usuiho. Tento spôsob dokonale vyhovoval aj v prípade, keď celé telo pacienta ošetrovali súčasne dvaja alebo traja liečitelia. Takto ho používali aj na Hayashiho klinike, kde sa Reiki učila pani Hawaio Takata, ktorá tento spôsob liečby priniesla a sprístupnila Západu.

Majster Usui počas svojho pôsobenia učil Reiki po celom Japonsku. Podľa zachovaných správ zasvätil do tohoto učenia asi 2000 žiakov.
Celé učenie však odovzdával iba vybraným žiakom, ktorí sa pravidelne schádzali v škole, ktorú založil - v Usui Reiki Ryoho Gakkai. Každé takéto stretnutie žiakov začínalo s Hacurei Ho - meditáciou v pozícii Gassho, kde sedeli v známom japonskom sede, s rukami spojenými pred srdečnou čakrou ako pri modlitbe. Na začiatku týchto meditácií sa zvyčajne spievali tzv. Gyossei - verše, ktoré napísal cisár Meiji, a na konci meditácie sa prednášali Gokai - päť pravidiel Reiki. V zmenenom stave vedomia počas meditácie - Sujo Ho sa prevádzalo odovzdávanie energie - Rei Ju, podobné zasväteniu, kedy majster každému žiakovi postupne otváral energetické kanály a uvádzal ho do stále vyšších energetických aspektov Reiki. Na týchto stretnutiach odznievali aj rôzne prednášky a odovzdávali jak teoretické, tak praktické znalosti. Súčasťou výučby boli aj cvičenia Ki ko (Chi kung) a dychové cvičenia Joshin Kokjuho Ho.


Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top