Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Koki - Ho

Technika Koki - Ho predstavuje liečbu prostredníctvom dychu. Ako vieme, jedným z najdôležitejších nosičov energie je práve náš dych. Týka sa to nielen zásobovania nášho tela životnou energiou, ale taktiež aj možnosti túto životnú energiu prostredníctvom dychu prenášať na druhých.

Samotná technika Koki - Ho nadväzuje na techniku Joshin Kokyuu - Ho. Po nadýchnutí svetla a jeho koncentrácii v našom tandene posielame túto energiu svojim dychom či fúkaním na postihnutý orgán alebo do aury ošetrovaného. Použitím fotografie a príslušných symbolov Reiki je možné túto metódu používať aj na diaľku.


Postup liečenia dychom:

  • Zaujmi pohodlnú pozíciu, najlepšie v stoji. Chodidlá sú na šírku ramien, kolená mierne pokrčené, zadok podsadený, chrbtica vystretá a hlava akoby zavesená za temeno do neba. Brada jemne pritiahnutá, jazyk opretý o podnebie a celé telo je uvoľnené. Stiahni bod Hui - Yin (energetický bod medzi pohlavným orgánom a ritným otvorom) pre zamedzenie úniku životnej sily cez túto energetickú bránu.
  • Pri nádychu nosom pozoruj, ako do teba prúdi energia vo forme čistého svetla skrze korunnú čakru a napĺňa pomyselný balónik v tvojom tandene. Na niekoľko sekúnd zadrž dych a sleduj, ako postupne sa toto svetlo rozširuje a napĺňa celé telo.
  • Jazykom nakresli na podnebie symbol sily.
  • Svojím výdychom pošli tento symbol na ošetrované miesto.
  • Celý postup môžeš niekoľkokrát opakovať, prípadne liečenie ešte doplniť priložením dlaní na postihnutú oblasť.

Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top