Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Joshin Kokyuu - Ho

"Joshin Kokyuu - Ho" znamená "dychové cvičenie pre rozvoj ducha". Pomocou tohoto dychového cvičenia môžeme vedome načerpávať a posilovať svoju energiu univerzálnou kozmickou energiou. Svojim dychom vedieme túto energiu do oblasti Tandenu, nášho energetického centra, ktoré si môžeme predstaviť ako svetelný balónik v oblasti asi 2 cm pod pupkom. Takto načerpanú energiu potom môžeme nechať prúdiť do celého tela či k jednotlivým orgánom prostredníctvom energetických dráh, svojich dlaní a dychu.


Postup dychového cvičenia:

  • Zaujmi pohodlnú pozíciu, najlepšie v stoji. Chodidlá sú na šírku ramien, kolená mierne pokrčené, zadok podsadený, chrbtica vystretá a hlava akoby zavesená za temeno do neba. Brada jemne pritiahnutá, jazyk opretý o podnebie a celé telo je uvoľnené.
  • Pri nádychu nosom pozoruj, ako do teba prúdi energia vo forme čistého svetla skrze korunnú čakru a napĺňa pomyselný balónik v tvojom tandene. Na niekoľko sekúnd zadrž dych a sleduj, ako postupne sa toto svetlo rozširuje a napĺňa celé telo.
  • Pri výdychu cez jemne pootvorené ústa pozoruj, ako svetlo prúdi cez tvoje vedľajšie čakry a prsty na dlaniach i nohách.

Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top