Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Jakikiri Joka - Ho

Táto technika slúži na energetické čistenie, odstraňovanie negatívnych vibrácií a následné nabíjanie energiou Reiki najrôznejších predmetov.
Týmto spôsobom môžeme ošetrovať liečivé kamene, kryštály, šperky, ozdobné predmety, ale aj bežné veci dennej potreby. Môžeme takto preparovať pozitívnou energiou naše vizitky, dopisy, žiadosti a pod.
Energeticky čistiť a nabíjať môžeme ľubovolne veľké predmety. Menšie zvyčajne kladieme do ľavej dlane. Väčšie predmety môžeme ošetriť tak, že naň nasmerujeme prsty ľavej ruky a pravou prevádzame samotnú techniku. Inou možnosťou je predstaviť si tento predmet vo svojej dlani v zmenšenej podobe.


Postup pri prevádzaní:

  • Zaujmeme pozíciu Gassho a napojíme sa na energiu Reiki. Môžeme to urobiť aj tak, že natiahneme ruky nad hlavu a s hlbokým nádychom necháme prúdiť svetlo cez ruky až do oblasti hara.
  • Prehlásime vo svojom vedomí: "Ja práve začínam Jakikiri Joka - Ho".
  • Vybraný objekt si položíme do ľavej dlane.
  • Pravou rukou robíme čistiace, vodorovné, akoby sekané pohyby asi 5 cm nad predmetom. Svoje prsty a dlaň pravej ruky máme pri tom nasmerované na čistený predmet. Počas čistenia zadržíme dych a pozornosť máme upretú na hara v oblasti spodného tandenu.
  • Pomalými krúživými pohybmi pravej dlane necháme prúdiť očistnú a posilujúcu energiu Reiki do ošetrovaného objektu.
  • Celý postup čistenia a dobíjania opakujeme najmenej tri krát za sebou, až kým nedocielime požadovaný výsledok.
  • Na záver odložíme ošetrovaný predmet, znovu zaujmeme pozíciu Gassho a potom dôkladne vytrasieme svoje zápästia.

Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top