Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Hatsurei Ho

Táto technika bola praktikovaná v pôvodnom Usui Shiki Ryoho pravidelne počas každého stretnutia žiakov. I dnes je nedeliteľnou súčasťou každodenných cvičení japonských reikistov. V rôznych obmenách je táto technika známa a praktikovaná aj v iných liečebných systémoch.

Hatsurei - Ho je cvičenie, ktoré rozširuje energetické kanály v našich jemnohmotných telách a napomáha v duchovnom raste. Malo by sa stať súčasťou našej každodennej práce s Reiki, každodennej práce v našom rozvoji osobnosti.

Pred samotným cvičením Hatsurei - Ho je vhodné utíšiť svoju myseľ tichou modlitbou alebo odriekavaním pozitívnych afirmácií.

1. Kihon Shisei

 • Pohodlne sa usadíme do meditačnej polohy buď na stoličke, alebo na podlahe v pozícii seiza (v japonskom sede na pätách).
 • Uvolníme sa a zavrieme oči.
 • Upriamime svoju pozornosť na Hara (stred fyzického tela nachádzajúci sa asi 3cm pod pupkom).
 • Dlane si volne položíme na svoje stehná.

2. Mokunen (sústredenie)

 • Vo svojej mysli prehlásime k svojmu podvedomiu: "Začínam s cvičením Hatsurei - Ho!"

3. Kenyoku ("suché umývanie"- odstránenie stojatej energie)

Tento úkon sa podobá očistnému aktu, ktorý vykonáva shintoistický kňaz počas ceremónie pred pristúpením k bohoslužbe. Týmto umývaním sa symbolicky očisťuje telo i duša.

 • Prstami a dlaňami rúk postupne "omývame" celé svoje telo. Môžeme to robiť priamym dotykom tela alebo ťahmi rúk v aure. Začneme umytím tváre, potom pravou rukou očistíme ľavé rameno, celú ľavú ruku, ľavú polovinu hrudníka a brucha. To isté zopakujeme aj ľavou rukou na pravej strane tela.
 • Celý tento očistný akt prevedieme aspoň tri krát a na záver ešte očistíme svoje dlane a prsty.

4. Napojenie na Reiki (nádych svetla)

 • Zdvihneme obe ruky nad hlavu, jemne potrasieme dlaňami a potom cez svoje dlane a korunnú čakru vdýchneme svetlo a snažíme sa vnímať, ako energia prúdi cez ruky a celé naše telo smerom nadol. Postupne svetlo napĺňa hara a celé naše telo i auru.

5.Joshin Koku ho (dych čistiaci dušu)

 • Položíme ruky na stehná dlaňami otvorenými nahor. Pozornosť upriamime na hara a voľne dýchame cez nos.
 • Pri nádychu si vizualizujeme biele svetlo vstupujúce cez korunnú čakru a dlane do oblasti hara. Vnímame, ako sa svetlo rozširuje do celého tela a rozpúšťa všetky napätia.
 • Pri výdychu si vizualizujeme, že svetlo napĺňa celé telo a rozširuje sa skrz našu kožu do nekonečna do všetkých smerov.

Toto dychové cvičenie robíme niekoľko minút alebo koľko je nám príjemné.

6. Gassho

 • Zopneme dlane nad srdečnou čakrou do pozície modlitby a meditujeme.

7. Seishin Toitsu (pokračovanie v meditácii - sústredení)

 • Dlane držíme v pozícii gassho. Predstavíme si, že dýchame cez naše zopnuté dlane.
 • Pri nádychu prúdi svetlo do oblasti hara - napĺňa sa stále silnejším svetlom.
 • Pri výdychu prúdi svetlo von cez dlane a cez celý povrch nášho tela.
 • Toto dýchanie prevádzame niekoľkých minút, je však možné pokračovať po ľubovoľnú dobu.
 • Pokračujeme v meditácii.
 • Táto meditácia sa volá aj "Gassho meditácia". Počas takejto meditácii odovzdáva majster Reiki svojim žiakom Reiju. (otváranie energetických dráh v tele - zasvätenie).


8. Gokai Sansho
(vyslovenie piatich pravidiel Reiki)

Shoufuku no hihoo
Manbyo no ley-yaku
Kyo dake wa
Okoru-na
Shinpai suna
Kansha shite
Goo hage me
Hito ni shinsetsu ni
Asa yuu gassho shite kokoro ni neji kuchi ni tonaeyo
Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho
Chosso Usui Mikao

 • Dnes nebudem pociťovať zlosť
 • Dnes zabudnem na všetky svoje trápenia
 • Dnes prejavím vďačnosť za všetky milosti
 • Dnes budem svoju prácu vykonávať poctivo
 • Dnes budem láskavý ku všetkým bytostiam

Tieto prehlásenia vyslovíme nahlas tri krát za sebou.

9. Mokunen

 • Položíme ruky na stehná dlaňami nadol. Vo svojej mysli prehlásime k svojmu podvedomiu: "ukončil som cvičenie Hatsurei - Ho" !
  Pomaly otvoríme oči a niekoľko sekúnd jemne po trepeme rukami.

Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top