Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Gyoshi - Ho

Táto japonská technika liečenia vychádza zo skúsenosti, že energia Reiki vyžaruje z celého tela zasväteného, predovšetkým však z jeho dlaní, očí a dychu. Potvrdzuje to aj výrok z ezoterického učenia, že kde je zamerané naše vedomie, tam je usmernená energia. Dôležité pri prenose energie pohľadom je uvedomiť si podstatu Reiki, a tou je láska. Teda aj naše oči upierame na príjemcu nie pohľadom ostro zameraným, ale jemne rozostretým a láskavým. Je to, ako by sme mali svoj obdivný pohľad opretý o pekný kvet.

  • Pri liečení očami upierame svoj pohľad na ošetrovanú časť tela po dobu niekoľko minút. Pozorujeme pri tom, ako sa medzi nami vytvára energetické spojenie a liečivá sila vstupuje do tohoto miesta.
  • Túto liečebnú techniku môžeme doplniť aj premietnutím symbolov Reiki na liečenú oblasť tela.
  • Majster Usui a jeho žiaci s obľubou používali túto metódu tak, že najprv niekoľko minút pozorovali liečenú oblasť tela, potom sem vyfúkli energiu, priložili svoje dlane a jemne pomasírovali.

Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top