Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Enkaku Chiryo

Enkaku chirjo z japonského jazyka môžeme preložiť ako "terapia s vysielaním energie", alebo aj ako ošetrenie s fotografiou. Toto je najjednoduchší spôsob reikovania neprítomnej osoby (aj viacerých osôb súčasne) na diaľku. Jeho výhodou okrem jednoduchosti je aj v možnosti uskutočňovať ošetrenie nenápadne kdekoľvek a kedykoľvek.


Postup reikovania na diaľku:

  • Zaujmeme pohodlnú pozíciu, naladíme sa na Reiki, obe ruky si položíme na srdce a utíšime svoju myseľ.
  • Vlastným spôsobom vyjadríme vďaku, že smieme byť kanálom Reiki (Reiji - ho).
  • Položíme si fotografiu ošetrovanej osoby do dlane ľavej ruky, pravou rukou na ňu postupne nakreslíme symboly druhého stupňa Reiki, potom prikryjeme fotku pravou rukou a necháme voľne prúdiť energiu Reiki.
  • Sprostredkovanie Reiki ukončíme spojením dlaní do pozície modlitby a vyjadrením vďaky za to, že sme mohli byť kanálom Reiki.

Fotografie môžeme nahradiť aj papierovými lístkami, na ktorých sú uvedené mená, dátum narodenia, adresy príjemcov. Tieto lístky uložíme do obálky, prípadne do na to vyhradenej krabice a za pomoci symbolov reikujeme tak, ako pri použití fotografie. Lístky s údajmi ošetrovaných osôb môžeme vymieňať alebo dopĺňať podľa potreby.

Pri účasti viacerých reikistov môžeme túto techniku použiť aj tak, že krabicu s lístkami uložíme do stredu kruhu.

Ďaľšou možnosťou práce na diaľku je použitie tzv. zástupného predmetu, ktorý bude liečenú osobu predstavovať. Týmto zástupným objektom môže byť bábika, macko alebo aj naša vlastná noha či prst. Reikujeme zástupný objekt tak, ako pri priamom pôsobení na reikovanú osobu. Ak je tento objekt dostatočne veľký, môžeme aplikovať pri ošetrení jednotlivé pozície rúk. Pri menšom objekte reikujeme naraz celé telo.


Ostatné japonské techniky Byosen Reikan - Ho / Enkaku Chiryo / Gedoku - Ho / Genetsu - Ho / Gyoshi - Ho / Hanshin Chiryo / Hanshin Koketsu - Ho / Hatsurei - Ho / Hesso Chiryo / Jakikiri Joka - Ho / Joshin Kokyuu - Ho / Kenyoku / Koki - Ho / Meditácia Gassho / Nentatsu - Ho / Používanie Mudier / Pôvodné liečebné techniky / Reiji - Ho / Reiki Undo / Reiki Mawashi / Seiheki Chiryo / Shu Chu - Reiki / Tanden Chiryo

top