späť na celý >>> Systém energií
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Učenie piatich prvkov

Toto učenie nám sprostredkúva vedomosti o cirkulácii čchi v jednotlivých orgánoch, o ich vzájomnej závislosti, o udržiavaní energetickej rovnováhy. Plné orgány pracujú v určitom rytme, ktorý je úzko závislý na ročných obdobiach. Podľa toho na jar je najaktívnejšia pečeň a najmenej sú aktívne pľúca, v lete je najviac aktívne srdce a najmenej ľadviny, na jeseň sú najaktívnejšie pľúca a najmenej aktívna je pečeň, v zime sú najaktívnejšie ľadviny a najmenej aktívne srdce. Na základe tejto väzby je priradený ku každému prvku jeden z piatich plných orgánov a jeden dutý orgán, zmyslový orgán, tkanivo, emócia, chuť, sekrécia. Tak isto je ku každému prvku priradené ročné obdobie, svetová strana, farba, vývojový úsek a pod. Vzájomné pôsobenie piatich prvkov nám ozrejmuje tzv. energetická ružica. Pri podpornom cykle prvok vody živí drevo, drevo živí oheň, oheň popolom živí zem, zem rodí kov, na kove sa vyzráža voda. Opačný efekt má pôsobenie prvkov v rade preskočením jedného prvku. Vtedy si drevo podrobuje zem (brázdi ju), zem pohlcuje vodu, voda hasí oheň, oheň roztápa kov a kov reže drevo. Pri praktickom využívaní tohoto učenia piatich prvkov sa musí zohľadňovať vzájomný vzťah jednotlivých orgánov, ročné obdobie, hodina dňa, momentálny stav vyváženosti energií v meridiánoch a pod.

top