späť na celý >>> Systém energií
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Malý mikrokozmický okruh.

V čínskej meditačnej a energetickej praxi sa kladie veľký dôraz na ovládanie brušných svalov v priebehu dýchania do Tan-tchien, ktoré je zdrojom cirkulácie Čchi (Ki). Behom dychového cvičenia je pozornosť upretá na tan-tchien (hara), ktorá sa nachádza asi 4,5cm pod našim pupkom. Po pravidelnom cvičení začíname v tejto oblasti pociťovať teplo, chvenie, napätie. Vzniká tu množstvo Čchi pre brušné orgány, a toto Čchi môžeme pomocou sústredenia nechať cirkulovať v príslušných dráhach. Existujú 2 hlavné dráhy, umiestnené v prednej a zadnej časti tela. Predná dráha sa nazýva cesta počatia (Žen-maj) a slúži na cirkuláciu Yinu. Začína pri spodnej pere, po strede prednej časti tela klesá k dutine nazývanej Morské dno (chaj-ti) na spodnej časti trupu pred ritným otvorom. Zadná dráha sa nazýva riadiaca cesta (Tu-maj) a slúži na cirkuláciu Yangu. Táto začína v bode chaj-ti, stúpa pozdĺž chrbtice a temeno hlavy a končí na podnebí úst. Spojenie prednej a zadnej dráhy zabezpečuje jazyk, ktorý pôsobí ako spínač elektrického obvodu. Súvislý obeh Čchi po týchto dráhach sa nazýva malý mikrokozmický (nebeský) okruh.

Cvičenie začíname v sede zo skríženými nohami, s vyrovnanou chrbticou a uvoľnenými svalmi. Svoju pozornosť upriamime na prvé energetické centrum Tan-tchien a prevádzame hlboké dýchanie do spodku brucha až kým nepocítime teplo v tejto oblasti. (Môže to trvať niekoľko týždňov alebo aj mesiacov, v závislosti od času ktorý cvičeniu venujeme, kým začneme energiu v tan-tchien vnímať. Akonáhle však k tomu dôjde, začne sa zlepšovať energetická bilancia celého tela a pozitívne prejavovať aj na našom zdraví.)

Po dosiahnutí tohoto stavu môžeme začať cvičenie s vedomou cirkuláciou Čchi na tzv. mikrokozmickom okruhu. Svoju pozornosť upriamime na druhé energetické centrum Ťing-kung (Palác spermatu), ktoré sa nachádza v podbrušku nad penisom. (U žien sa tento bod nazýva kuan-juan (Palác vaječníkov) a je umiestnený uprostred medzi vaječníkmi.) Pred sústredením môžeme na túto oblasť 1 minútu tlačiť ukazovákom a potom vnímať pocity.

Keď pocítime teplo alebo vibrácie v tomto bode, môžeme preniesť svoju pozornosť na tretie energetické centrum Chuej-jin (Brána života a smrti). Nachádza sa medzi konečníkom a penisom alebo vagínou. V tomto bode je dosť obtiažne zhromaždiť a preciťovať energie. Preto je možné ho stimulovať tlakom alebo jemnou masážou, ale i tak prebudenie tohoto centra môže trvať aj niekoľko týždňov. Ak však necítime energiu ani po štyroch týždňoch, prenesieme pozornosť na ďalší bod. Predídeme tak prípadným nepríjemným pocitom v oblasti hrudníka z dôsledku opačného prúdenia a hromadenia energie. Z chuej-jin energia ďalej prúdi ku krížovej kosti a stúpa po chrbtici a temeni k bodu medzi obočím a na podnebie v ústach. Táto zadná dráha je veľmi dôležitá, pretože na nej sú umiestnené dve "čerpadlá". Prvé je pri kostrči a posúva energie po chrbtici nahor do krku a druhé odtiaľ posiela Čchi do mozgu.

Bod štvrtého energetického centra sa nazýva Čchang-čchiang, leží u krížovej kosti a tu energia vstupuje do centrálneho nervového systému.

Po vnímaní vibrácií energie v tomto bode prenesieme pozornosť do piateho energetického centra Ming-men (Brána života), uloženého na chrbtici medzi obličkami.V tomto bode je sústredená energia obličiek (centrum vrodenej čchi). Bod ming-men je akousi bezpečnostnou poistkou pred nahromadením prebytočnej energie jang v hlave. Toto miesto sa môže používať aj pri meditácii ako bod svojej koncentrácie.

Ďalšou zastávkou pri otváraní riadiaceho kanálu je šieste energetické centrum Ťi-čung, ktoré sa nachádza na chrbtici oproti solar plexus. Sústredením na bod ťi-čung aktivujeme alebo stimulujeme nadobličky a pankreas. Môžeme tak normalizovať hladinu cukru v krvi, čo ocenia najmä diabetici. Koncentráciou na tento bod zmiernime aj prejavy niektorých alergií.

Malý mozog tvorí siedme energetické centrum Ju-čen. Ovláda naše dýchanie, srdečný tep, rovnováhu, reflexy, časť nervového systému. Pri prechode energie k tomuto centru môže byť prekážkou časté napätie v hornej časti chrbta a ramenách. Po dlhšom cvičení sa tieto potiaže zlepšujú a napätia aj bolesti sa postupne vytrácajú. Nepríjemné pocity môže vyvolať aj hromadenie energie v mozgu. Zmierniť ich môžeme usmernením koncentrácie na ming-men.

Nikdy nesmieme zabudnúť každé cvičenie ukončiť vedením energie do pupku po rovnakej trase ako sme ju priviedli hore.

Paj-chuej (Spojenie sto bodov) je na zadnej dráhe ôsmym energetickým centrom. Nachádza sa na temene hlavy a jeho fyzickým ekvivalentom je epifýza. Ovláda zadný mozog, rovnováhu, telesné rytmy, oči, sluch. Pri prúdení energie cez tento bod cítime uprostred hlavy rozpínanie, teplo alebo tlak. Vtedy svoju pozornosť môžeme preniesť na nasledujúci bod, avšak aj tu, tak ako pri každom bode, platí že pri necítení energie netrávime dlhší čas cvičením ako 1 mesiac. Keď sa v paj-chuej nazhromaždí viacej energie, môže to vyvolať zdanie rôznych videní svetelných efektov, obrazov a podobne. Netreba tomu spravidla prikladať väčší význam, sú to len ilúzie ktoré môžeme ignorovať a prechádzať zkľudnením mysle.

Deviate energetické centrum Jin-tchaj (Palác života) je umiestnené v bode medzi obočím. Jedná sa vlastne o hypofýzu a ovláda naše videnie, pravé oko, súcit, inteligenciu, pamäť, myslenie… Pri hromadení energie v tomto bode môžeme tiež vnímať rôzne tlaky v čelných dutinách, nosnej prepážke, zo začiatku sa môže objaviť zvýšená tvorba hlienov. Po istej dobe začneme cítiť rôzne vône, zvýši sa tvorba slín a začneme tiež počuť rôzne vnútorné zvuky ako tlkot srdca, šum krvi v žilách, zosilnený dych. Akonáhle energia dosiahne jin-tchaj, začne sa tlačiť von cez temeno, uši a oči, alebo zostupuje dole po prednej strane tela k pupku.

Energia dosiahne desiate energetické centrum (Tchien-ťing) na podnebí. Vtedy špičku jazyka oprieme o podnebie a prepojíme jazykom predný a zadný kanál. Zo začiatku dávame jazyk za predné zuby, neskôr ho posúvame ďalej dozadu na mäkké podnebie. Väčšina cvičencov musí vyvíjať dlhodobé úsilie, kým sa podarí energii prelomiť odpor podnebia. Kým sa to nestane, je nutné tok energie obrátiť a zviesť ho po chrbte do pupku alebo k chodidlám. Robíme to, aby sme zmiernili alebo odstránili nepríjemné sprievodné javy ako sú bolesti hlavy, zmeny nálady, nespavosť, nervozita a pod. Ak sa nám podarilo spojiť predný a zadný kanál, môžeme cítiť brnenie v jazyku, kmitanie, "elektrinu" v ústnej dutine alebo nemusíme vnímať nič, ale naše zdravie sa zlepšuje a cítime sa plnší energie, ľahší a veselší.

Jedenáste energetické centrum (Súan-ťi) zodpovedá štítnej žľaze. Sústredenie na tento bod často na začiatku vyvoláva kašeľ, škrabanie v krku, ťažkosti s dýchaním. Kašlaním sa uvoľňujú hlieny a tým dochádza k čisteniu tohoto energetického centra.

Dvanástym energetickým centrom (Tchan-čung) je srdečné centrum medzi prsnými bradavkami v detskej žľaze (týmus). Na tento bod je veľmi ľahké sa sústrediť a rýchlo sa tu nahromadia veľké zásoby energie. Preto je potrebné cvičiť opatrne, nazhromaždením tepla a dlhým sústredením môžeme preenergetizovať obal srdca. Následkom toho sa môžu objaviť bolesti v hrudníku, dýchacie ťažkosti, búšenie srdca.

Čun-kung (Solar plexus) je posledným, trinástym energetickým centrom na mikrokozmickom okruhu. Premietajú sa sem energetické centrá sleziny, pankreasu, žalúdka a nadobličiek. Koncentrácia na tento bod napomáha zlepšovaniu stavu pri poruchách trávenia.

Počas celej práce pri prepojovaní okruhu, nezávisle od toho, ku ktorému bodu sme sa dostali, na záver cvičenia musíme vždy priviezť energiu späť k pupku a tu ju zhromaždiť! Chránime tak svoje vnútorné orgány pred akumuláciou nadmerného množstva energie a ich poškodením.
Na záver cvičenia si preto položíme pravú dlaň na pupok, prenesieme svoju pozornosť a dlaňou jemným tlakom otáčame 36 krát v smere hod. ručičiek po stále sa zväčšujúcej špirále (oblasť celého brucha). Potom smer otáčania obrátime a krúžime po zmenšujúcej sa špirále 24 krát, až skončíme na pupku. Ženy toto krúženie robia v opačnom smere! Po čase môžeme viesť energiu aj mentálne bez použitia dlaní. Toto cvičenie napomáha aj pri tráviacich ťažkostiach, podráždenosti, niektorých bolestiach hlavy apod.

top


Veľký mikrokozmický okruh.

Po zvládnutí prepojenia malého mikrokozmického okruhu môžeme začať cvičenie s vedením energie nielen do trupu, ale aj cez nohy a ruky.

Cvičenie začneme sústredením sa na pupok, po ucítení tepla vedieme energiu po celej trase mikrokozmického okruhu: od pupka dole k chuej-jin, odtiaľ po chrbtici k paj-chuej a cez jazyk zase k pupku. Na chvíľu sa tu zastavíme a potom vedieme energiu zase k chuej-jin, tu energiu rozdelíme na dve dráhy a vedieme po vonkajšej strane stehien k energetickému centru podkolenia Wej-čung (je to štrnáste energetické centrum).

Pokračujeme po vonkajšej strane lýtok k pätnástemu energetickému centru, prvému bodu obličiek Jung-čchuan, cez ktorý zemská energia yin vstupuje do chodidiel.

Po ucítení energie v tomto mieste vedieme čchi k palcom na nohách, kde je šestnáste energetické centrum (Ta-tun). Koncentrácia na palce posilní cez ne prechádzajúce meridiány pečene a sleziny.

Po holenných kostiach energia stúpa ku kolenám k sedemnástemu energetickému centru (Che-ťing), posiľňujúc po trase prechádzajúce meridiány sleziny a žalúdka ako aj samotné kolená.

Po ucítení energie v kolenách sa sústredíme na bod chuej-jin a prevedieme ju sem po vnútorných stranách stehien. Pokračujeme po chrbtici nahor k bodu medzi lopatkami, tu sa energia znovu rozdeľuje do oboch paží a prechádza po vnútorných stranách do stredu dlaní (Lao-kung). Po krátkom sústredení na dlane vedieme energiu k prostredníkom a po vonkajších stranách predlaktia, horných častí ramien, až sa znovu spájajú medzi lopatkami v bode na chrbtici.
Pokračujeme cez šiju, temeno a jazyk, odkiaľ čchi sa vráti späť do pupka a tým uzavrie veľký mikrokozmický okruh.

top