späť na celý >>> Systém energií
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Popis energetických dráh podľa čínskych učení.

Okrem opisovaných indických náuk o energiách v ľudskom tele sa často stretávame aj s opisom a prácou s energiami, ktoré vychádzajú z tisícročných skúseností učencov starej Číny. I keď inými slovami a odlišnými technikami, vyjadrujú totožnú skúsenosť a učenie ako veľký Yogíni alebo učenci iných kultúr. Tu skúsim čo najjednoduchšie opísať tento systém, ktorý vychádza z ezoterického taoistického prístupu. Pre hlbšie oboznámenie sa s týmto učením odporúčam študovať odbornú literatúru (napr. Mantak chia - Tao a liečivá energia), cvičenie Chi-kung, Tchai-ti-čchuan, Čínsku masáž, akupresúru a pod.

V starej Číne chápali človeka ako časť prírody vo vzťahu neustálych zmien k okoliu. Tieto zmeny ako výraz zákonitostí prírody boli vysvetľované ako Tao, ktoré je praotcom, podstatou, motorom všetkých vecí, celého vesmíru. Tao vytvára polaritu dvoch princípov: ženského Yin, a mužského Yang. Tieto protiklady sa doplňujú v dynamickej zmene a vedú k harmónii jednoty. Vzájomným pôsobením protikladov Yin a Yang sa vytvára životná sila prírody čchi, ktorá existuje vo všetkom živom. Aj v ľudskom tele sa čchi zhromažďuje v orgánoch a prúdi v dráhach, ktoré zabezpečujú spojenie dráhy s príslušným orgánom, ale aj navzájom medzi jednotlivými orgánmi.

top