späť na celý >>> Systém energií
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Hlavné formy čchi

Rozlišujeme viacero foriem čchi, spravidla sa však hovorí najviac o 4 hlavných.

 • Dedičné čchi
  Je to zdedená energia a hromadí sa v ľadvinách. Cez mimoriadne dráhy sa dostáva do celého tela, zásobuje nervový systém, krvný a obehový systém, kosti,
  systém pečene a žlčníka.
 • Čchi z potravy (čistá energia)
  Vzniká príjmom a spracovaním potravy v procese trávenia.
 • Základné čchi (Jong)
  Vzniká zmiešaním energie z potravy s energiou dýchania. Vyživuje celý orga- nyzmus, predovšetkým plné a duté orgány.
 • Obranné čchi (Wei)
  Obranné čchi vzniká v ľadvinách a počas dňa cirkuluje hlavne v pokožke, v noci preniká do hlavných dráh cez ich koncové body.

Čchi prúdi v ľudskom tele v dráhach čínsky nazývaných Ťing (meridiánoch) v energetických vlnách, ktorých vrchol prechádza jednotlivými orgánmi v 24 hodinových intervaloch s 2 hodinovými funkčnými aktivitami v každom orgáne a príslušnej dráhe. Čínska medicína pozná niekoľko druhov dráh. Základ tvorí 12 hlavných páro- vých dráh, z toho je šesť yinových a šesť yangových. Ich úlohou je zásobovanie vnútorných orgánov čchi. Okrem týchto 12 hl. dráh existuje ešte 8 mimoriad -nych dráh, z ktorých dve najdôležitejšie prebiehajú v strednej línii po prednej a zadnej strane tela. Predná dráha sa volá cesta počatia (žen-maj) a slúži cirkulácii yinu. Zadná dráha sa menuje riadiaca cesta (tu-maj) a slúži cirkulácii yangu.

top