3. stupeň Reiki - Shinpiden
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod
  • 3/a - majster praktikant - Shihankaku Iniciáciou do tretieho stupňa Reiki dostávaš možnosť pracovať s majstrovskou energiou:

Obdržíš posledný, vlastne prvý zo známych Reiki symbolov a naučíš sa ho používať. Jeho používaním podporujeme predovšetkým duchovný rast každého jedinca. Pôsobenie tohoto znaku je mimo priestoru a času a umožňuje priamo pôsobiť na všetky disharmónie na duchovnej úrovni a postupne ich uvoľňovať. Tento symbol nám dáva možnosť spojenia sa s celou existenciou a uvedomenia si nedeliteľnej spolupatričnosti celého živého bytia.

Neporovnateľne sa zvýši aj množstvo energie, ktoré v prípade potreby môžeš prijímať a sprostredkovať. Iniciácia a používanie majstrovského symbolu umožňuje mnohonásobne zvyšovať príjem a tok liečivej energie lásky, pôsobiť na vyšších úrovniach bytia, zefektívniť úroveň liečenia a skrátiť jeho dobu.

Nikdy však nesmieme zabudnúť, že aj keď disponujeme obrovskou energiou, sme stále len jeho kanálom. Sme nástrojom v Božích rukách, celé liečenie závisí predovšetkým od Jeho nekonečnej múdrosti, lásky a milosti. Predovšetkým ale dostávaš možnosť pôsobiť priamo na duchovnej úrovni a tu odstraňovať prvotné príčiny chorôb.

Majstrovský stupeň Reiki ale prináša zo sebou aj oveľa väčšiu zodpovednosť. Zodpovednosť za seba, za svoje činy, myšlienky, za svoj rast, ale aj zodpovednosť za svojich blízkych, za celé svoje okolie!

  • 3/b - majster-učiteľ - Shihan

Majstrovský stupeň Reiki je určený pre tých, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život tejto duchovnej ceste, žiť Reiki, šíriť lásku a pomáhať ostatným objavovať a milovať sami seba. Iniciáciou do tohto stupňa sa stáva zasvätenec majstrom, učiteľom Reiki. Dostáva schopnosť a právo zasväcovať do jednotlivých stupňov Reiki, odovzdávať teoretické i praktické vedomosti svojim žiakom.

top