2. stupeň Reiki - Okuden
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod
 • Zasvätenie a práca s energiami 2. stupňa REIKI výraznejšie ovplyvní Tvoju emocionálnu i mentálnu úroveň, ukazuje cestu vývoja k stále vyššej duchovnej bytosti, k múdrosti a harmónií.
 • Spúšťa a prehlbuje očistný proces predovšetkým na emocionálnej a mentálnej úrovni.
 • Zvyšuje a zjemňuje Tvoje osobné vibrácie.
 • Rozvíja sa Tvoja intuícia.
 • V druhom stupni Reiki obdržíš tri tzv. kľúče sily, symboly Reiki. Tieto symboly Reiki Ti umožnia:

  1. Niekoľkonásobne zvýšiť intenzitu a množstvo sprostredkovanej energie a tým aj skrátiť dobu potrebnú na harmonizáciu.
  2. Cielene pracovať na úrovni psychickej a emocionálnej.
  3. Pôsobiť v čase a priestore. V praxi to znamená, že môžeš sprostredkovať energiu Reiki sebe alebo druhým na ľubovolnú vzdialenosť na Zemi i mimo nej. Môžeš túto energiu vysielať tak v prítomnosti, do budúcnosti, ako aj do minulosti.

Symboly Reiki môžeš používať pri liečení seba, druhej osoby, zvierat či rastlín. Ich pôsobenie a používanie však nie je obmedzené iba na liečenie. Pomocou nich je možné čistenie energetických polí priestorov, miestností, rôznych predmetov, ich cielené programovanie a energetické nabíjanie. Taktiež ich môžeš používať k meditačným cvičeniam, programovaniu situácií, k znásobeniu účinnosti iných druhov terapie.

top