1. stupeň Reiki - Shoden
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod
  • Bezprostredným následkom zasvätenia do prvého stupňa Reiki je schopnosť sprostredkovať energiu Reiki sebe alebo druhým kladením rúk na postihnuté miesto.
  • Zasvätenie významne dvíha Tvoje osobné vibrácie.
  • Nová životná sila, ktorá sa zabudováva do Tvojho energetického systému, spúšťa očistný proces, ktorý prebieha tak na telesnej, ako aj na emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni. Tento proces môže vyvolať rôzne reakcie telesnej, ale aj duševnej povahy.
    Následkom zvýšeného prísunu životnej sily sa telo začína zbavovať toxínov, naukladaných v organizme. Vyplavovanie toxínov niekedy môže byť dosť nepríjemné, môžu sa objaviť prechodné bolesti, hnačka, tmavší moč, páchnuci pot. Po stránke duševnej sa môžu objavovať zmeny nálady, ktoré vyvolali uvoľňujúce sa bloky, hlboko uviaznuté v emočných alebo mentálnych úrovniach. Začínajú sa vyplavovať staré spomienky, zážitky, ktoré často zostali len v oblasti podvedomia.

Celý tento liečebný proces čistenia trvá približne tri týždne a je značne závislý od predchádzajúceho spôsobu života. Počas tohoto obdobia doporučujem dodržiavať pôst, predovšetkým vylúčiť alebo aspoň obmedziť konzumáciu mäsa a ťažko stráviteľných jedál, cukrov, sladených nápojov, kávy, čierneho čaju, mliečnych výrobkov. Samozrejme, vzťahuje sa to aj na alkoholické nápoje! Očistnému procesu tela napomáha zvýšený prísun tekutín (bylinné čaje a čistá voda cca 2 - 3 litre denne), telesný pohyb, časté sprchovanie, a samozrejme samotné každodenné prikladanie rúk na celé telo.

  • Vytvorí sa istý druh ochrany, ktorá zabráni, aby Tvoja osobná energia bola prenášaná na ošetrovaného zároveň s energiou Reiki.
    Táto ochrana zabráni tak isto tomu, aby sa disharmonické energie ošetrovaného preniesli počas reikovania na Teba. Bez tejto ochrany by mohli niektoré energie preniknúť do vnútorného energetického systému a neskôr spôsobovať závažné zdravotné alebo emocionálne problémy.
  • Po zasvätení Tvoje ruky nadobudnú väčšiu citlivosť pri práci s Reiki. Pri prikladaní rúk budeš vnímať úplne nové pocity a tak isto sa bude intenzívnejšie rozvíjať aj Tvoja intuícia.

Prikladaním svojich rúk na telo alebo do aury môžeš ošetrovať seba, druhé osoby, zvieratá, rastliny, ale aj potraviny, lieky, kryštály a veci dennej potreby.

top